Skip to content
Home » [Tự học ACCA] – FA / F3 – CHAPTER 1.1: Giới thiệu kế toán tài chính – Financial Accounting – 2020

[Tự học ACCA] – FA / F3 – CHAPTER 1.1: Giới thiệu kế toán tài chính – Financial Accounting – 2020

[


안녕하세요, 저는 ACCA 독학(TuhocACCA.com)입니다. 이 비디오에서는 ACCA F3 또는 FA – 재무 회계를 소개합니다. ACCA 재무회계는 항상 가장 중요한 기초 과목 중 하나로 간주되어 재무회계사 뿐만 아니라 재무회계를 기반으로 비즈니스 의사결정을 하는 사람의 첫인상과 마음을 갖도록 도와줍니다. 그렇다면 재무회계란 정확히 무엇일까요? 비즈니스에서 어떤 역할을 할 수 있으며 왜 그렇게 중요한가요? 영상을 시청해주세요. —– 학습 자료 링크: 합격 학생 노트: tuhocacca.com —– 1장: 회계 소개 에피소드 1: 재무 회계 소개( 에피소드 2: 비즈니스란 무엇입니까?( 에피소드 2(계속)) : 사업의 유형 ( 에피소드 3: 기업 지배구조 ( 에피소드 4: 재무 보고 소개 ( 에피소드 5: 재무 보고서의 요소 및 재무 제표 사용자 ) —- Tracklist 00:00 재무 회계 소개 ) 16: 38) 방법 ACCA ACCA를 효과적으로 배우십시오 20:36 FA / F3 프로그램 28:42 챕터 1 소개: 회계 소개 안녕하세요, 우리는 TuhocACCA입니다. 저희 팀은 집에서 쉽고 효율적으로 ACCA를 배울 수 있는 제품 개발에 중점을 둡니다. 비즈니스의 본질과 이야기, 따라서 ACCA 학습을 더 실용적으로 만듭니다.이 비디오를 통해 우리는 여러분과 공유하고 싶습니다. 이론에서 실제에 이르는 관점, 세상의 흥미로운 것들을 함께 탐험하기 위해 —- 연락을 유지하십시오. 함께 해요! 웹사이트: 페이스북: .

See also  How it Happened - The 2008 Financial Crisis: Crash Course Economics #12

Table of Contents

See also  Foundation Dec 2020 | Business Finance Part 1 | Commerce | Bushra Shazli | Unacademy Live

Images related to the topic financial accounting acca

[Tự học ACCA] - FA / F3 - CHAPTER 1.1: Giới thiệu kế toán tài chính - Financial Accounting - 2020

[Tự học ACCA] – FA / F3 – CHAPTER 1.1: Giới thiệu kế toán tài chính – Financial Accounting – 2020

Search related to the topic [Tự học ACCA] – FA / F3 – CHAPTER 1.1: Giới thiệu kế toán tài chính – Financial Accounting – 2020

#Tự #học #ACCA #CHAPTER #Giới #thiệu #kế #toán #tài #chính #Financial #Accounting
[Tự học ACCA] – FA / F3 – CHAPTER 1.1: Giới thiệu kế toán tài chính – Financial Accounting – 2020
financial accounting acca
온라인으로 돈을 버는 모든 최신 방법 보기: 여기에서 더 보기
온라인으로 돈을 버는 모든 최신 방법 보기: 여기에서 더 보기

See also  RBI Grade B Finance And Management (FM) Detailed Syllabus | RBI Grade B Phase 2

34 thoughts on “[Tự học ACCA] – FA / F3 – CHAPTER 1.1: Giới thiệu kế toán tài chính – Financial Accounting – 2020”

  1. Video rất hay! Cám ơn anh chị, e đang học F3 ở trường mà giảng viên giảng chán quá hỏng hỉu gì hết mong anh chị sẽ tiếp tục sản xuất ra các vid như này ạ <3

  2. Video hay và bổ ích, Mong ad phát triển kênh cho các môn F để các bạn có thể tự học và nhất là thời điểm mùa dich Covid đang bùng phát như hiện nay. Cám ơn rất nhiều

  3. "Tầm sư học đạo" nay tìm được rồi mừng quá. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian chia sẽ kiến thức cho cộng đồng và những người đam mê kế toán ạ.! Mong anh chị có nhiều sức khỏe hạnh phúc và thành công trong công việc ❤

  4. Cho em hỏi là người ngọai đạo muốn làm việc trong ngành phân tích tài chính thì cần hoàn thành tối thiểu những phần nào trong ACCA ạ?

  5. Thật sự rất cảm ơn các a chị đã tạo nên một kênh tự học siêu xịn như thế này ah ^^, e đang học chuyên ngành kế toán doanh nghiệp đến năm thứ 3 rồi nhưng thật sự khi nghe ad giới thiệu lại về kế toán tài chính lại tạo cho e một hứng thú rất lớn để tiếp tục theo đuổi kế toán và mục tiêu xa hơn là có thể chinh phục được acca để có cơ hội tốt hơn chạm tới BIG4 :3
    Chúc các anh chị thật nhiều sức khỏe, thành công , an lành <3 <3

  6. Kênh này hay quá, e tìm bao lâu nay. Vì e k biết gì về kế toán nên học thẳng vào F3 khá là khó. Nhờ a mà e đã hiểu được phần nào. Cảm ơn ad nhiều và chúc ad ngày càng phát triển kênh

  7. Cảm ơn anh đã làm video ạ. Sau này em hy vọng có thể trở thành 1 thành viên của kênh để giúp các bạn khác có thể tự học các môn, các kiến thức khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *